SS-Header_Firstframe.jpg

Med världens högsta effektivitet gör vi elektricitet av industrins restgaser

Swedish Stirling

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som jobbar med energiåtervinning och hållbar lokal elproduktion. Bolagets produkt – PWR BLOK 400-F – utnyttjar stirlingsteknologiens enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

PWRBLOK-sideview2.jpg

TEKNOLOGI

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin.

Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring fem år.

Teknologins livslängd är minst 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med ut till 15 procent.

Läs mer

Swedish Stirling – ett svenskt miljöteknikföretag