SwedishSterling_container.jpg

En unik lösning

PWR BLOK

Läs mer

Swedish Stirling – ett svenskt miljöteknikföretag

Vd har ordet

Gunnar Larsson

Grundare & Vd

De nya decenniets första kvartal präglades självfallet av corona och de finansiella oroligheterna i världsekonomin som följde i dess spår. Utvecklingen påverkar oss alla på flera plan och självfallet även verksamheten i Swedish Stirling. Vi vidtog dock mycket snabbt ett antal åtgärder som innebär att vi står väl rustade om verkningarna blir långvariga. Åtgärderna innebär att vissa projekt fördröjs något, men stärker vår uthållighet.

 

Vd har ordet

PRESSRELEASER

Alla pressreleaser

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV