SwedishSterling container

En unik lösning

PWR BLOK

Läs mer

Swedish Stirling – ett svenskt miljöteknikföretag

Vd har ordet

Gunnar Larsson

Grundare & Vd

2018 var ett spännande och händelserikt år, men kanske framförallt ett år av mognad. Det har gått tio år sedan jag grundade Ripasso Energy med den uttalade ambitionen att ”att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.” Under de första nio åren har fokus i bolaget framförallt legat just på utveckling. Att utveckla och effektivisera stirlingmotorn, och att anpassa den för serieproduktion. Att utveckla en solenergilösning. Att utveckla en hybridiseringsfunktion så att samma stirlingmotor går att köra på både solenergi och gasförbränning, samt att utveckla motorn och PWR BLOK för att kunna omvandla restgaser till elektricitet.

Vd har ordet

PRESSRELEASER

Alla pressreleaser

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV