SwedishSterling_container.jpg

En unik lösning

PWR BLOK

Läs mer

Swedish Stirling – ett svenskt miljöteknikföretag

Vd har ordet

Gunnar Larsson

Grundare & Vd

Första halvåret 2020 kommer sannolikt att gå till historien som en period som präglades av corona. Detta har haft, och kommer sannolikt även fortsättningsvis, ha stor inverkan på samhällsutvecklingen. Swedish Stirling är självfallet inte undantaget. Vi har gjort omprioriteringar och vissa tidsförskjutningar i olika bolagsprojekt för att möta en utdragen finansiell oro, samt anpassat vårt sätt att arbeta efter det rådande läget.

 

Vd har ordet

PRESSRELEASER

Alla pressreleaser

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV