SS-Header_Firstframe.jpg

Genom återvinning gör vi elektricitet av industrins restgaser och restvärme

Pressrelease

Senaste releaser

Swedish Stirling

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som jobbar med energiåtervinning och hållbar lokal elproduktion. Bolagets produkt – PWR BLOK – utnyttjar stirlingsteknologiens enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

Bild-1-scaled.jpg

TEKNOLOGI

PWR BLOK är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från restgaser och restvärme inom industrin.

Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring fem till sju år.

Teknologins livslängd är upp till 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent.

Läs mer

INVESTERARE

Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 2016, och sedan november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993.

Bolaget hade 18 000  aktieägare per den 30 september 2022, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav.

Läs mer
Rock-original.jpg