SwedishSterling_container.jpg

En unik lösning

PWR BLOK

Läs mer

Swedish Stirling – ett svenskt miljöteknikföretag

Vd har ordet

Gunnar Larsson

Grundare & Vd

Redan i slutet av förra året sa jag att vår ambition för 2019 är att bevisa PWR BLOK 400-F både kommersiellt och tekniskt, och att året kan komma att bli ett riktigt stort framgångsår för Swedish Stirling. Under andra kvartalet har mycket hänt i bolaget som bekräftar detta, och jag vill särskilt framhålla tre viktiga händelser.

Vd har ordet

PRESSRELEASER

Alla pressreleaser

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV