Investerare

Vd har ordet

Swedish Stirling (Ripasso Energy) är på väg in i nästa fas i den spännande resa vi inledde 2008. Något förenklat skulle man kanske kunna uttrycka det som att bolagets huvudfokus från start tills idag varit forskning och utveckling. Att anpassa stirlingteknologin för att kunna erbjuda marknaden en stirlingmotor som kan tillhandahålla hållbart producerad elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt. I den period som ligger framför oss kommer fokus i betydligt högre utsträckning ligga på försäljning och produktion. Innan jag går närmare in på detta, kan det dock vara på sin plats att titta på vad vi hittills har åstadkommit.

Läs hela texten


Läget just nu

Gunnar Larsson, Vd och grundare, uppdaterar om läget i bolaget. Producerad i samarbete med Finwire Media.

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Swedish Stirling

12
Nov

Institutional Capital Market Day

25
Nov

Stora Aktiedagen

18
Nov

Institutional Capital Market Day

5
Dec

ABGSC Investors days

Kommande event

Finansiell kalender

12
Nov

Kvartalsrapport Q3

18
Feb

Bokslutskommuniké Q4

24
Mar

Årsredovisning 2019

Finansiell kalender