Investerare

Vd har ordet

Swedish Stirling (Ripasso Energy) är på väg in i nästa fas i den spännande resa vi inledde 2008. Något förenklat skulle man kanske kunna uttrycka det som att bolagets huvudfokus från start tills idag varit forskning och utveckling. Att anpassa stirlingteknologin för att kunna erbjuda marknaden en stirlingmotor som kan tillhandahålla hållbart producerad elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt. I den period som ligger framför oss kommer fokus i betydligt högre utsträckning ligga på försäljning och produktion. Innan jag går närmare in på detta, kan det dock vara på sin plats att titta på vad vi hittills har åstadkommit.

Läs hela texten


Läget just nu

Intervju med Gunnar Larsson, Vd och grundare, med anledning av tredje kvartalets rapport 2018. Producerad i samarbete med Finwire Media.

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Finansiell kalender

13
Aug

Halvårsrapport

12
Nov

Kvartalsrapport

Finansiell kalender