Aktien

Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 850 904 kronor fördelade på 85 090 390 aktier, kvotvärde 0,01.

Swedish Stirling hade 7 359 aktieägare per den 31 december 2019, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav. De största enskilda ägarna var Sven Sahle genom bolag med ett innehav på 28 485 700 aktier, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB med 13 507 500 aktier, samt East Guardian SPC med 10 240 000 aktier.