Aktien

Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 14 september 2023 till 1 941 701,62 kronor fördelade på 194 170 162 aktier, kvotvärde 0,01. Bolaget hade 14 665 aktieägare per den 14 september 2023.