Aktien

Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 31 januari 2023 till 172 667,04 kronor fördelade på 172 667 040 aktier, kvotvärde 0,01. Bolaget hade 18 416 aktieägare per den 31 januari 2023,