Aktien

Swedish Stirling är ett publikt bolag sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. Aktiekapitalet uppgick den 28 februari 2022  till 1 284 193 kronor fördelade på 128 419 253 aktier, kvotvärde 0,01.

Swedish Stirling hade 17 800 aktieägare per den 28 februari 2022, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav. De största enskilda ägarna var Sven Sahle genom bolag med ett innehav på 28 125 163 aktier och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB med 13 407 500 aktier.

Största aktieägarna

Ägare 1) Antal aktier Andel av kapital och röster, %
Sven Sahle 2)  26,209,757 20,5%
AC Cleantech Growth Fund I Holding AB 13,507,500 10,5%
East Guardian Asset Management AG 11,622,039 9,1%
Miura Holding Ltd 8,508,571 6,7%
Övriga aktieägare 67,521,909 52,6%
Total 128,419,253 100%

1) Innehav per 2022-11-18
2) Genom bolag