Analyser

De analyser, rekommendationer och prognoser som förekommer nedan är analytikernas egna och återspeglar inte vad Swedish Stirlings ledning anser och tror.

2022-09-01 Aktiespararna 2022-08-23 Emergers 2022-08-22 Longspur 2022-05-19 Aktiespararna 2022-05-16 Emergers 2022-05-13 Longspur 2022-03-14 Aktiespararna 2022-02-17 Emergers 2022-02-17 Longspur 2022-02-10 Longspur 2021-11-05 Aktiespararna 2021-11-03 Longspur 2021-10-14 Emergers 2021-08-20 Aktiespararna 2021-08-19 Emergers 2021-08-18 Longspur 2021-05-31 Emergers 2021-05-20 Aktiespararna 2021-05-12 Longspur Research 2021-04-29 Emergers 2021-04-29 Longspur Research 2021-03-22 Emergers 2021-03-19 Update from Longspur 2021-03-11 Emergers 2021-02-18 Aktiespararna 2021-02-17 Update from Longspur 2021-02-09 Emergers 2020-12-08 Emergers 2020-12-02 Update from Longspur 2020-11-16 Aktiespararna 2020-11-11 Update from Longspur 2020-10-27 Emergers 2020-10-22 Update from Longspur 2020-10-21 Update from Longspur 2020-09-29 Aktiespararna 2020-08-19 ABG Sundal Collier 2020-08-19 Update from Longspur 2020-07-09 Update from Longspur 2020-07-08 ABG Sundal Collier 2020-07-01 ABG Sundal Collier 2020-07-01 Update from Longspur 2020-05-19 ABG Sundal Collier 2020-05-19 Update from Longspur 2020-04-14 Update from Longspur 2020-04-03 Update from Longspur 2020-04-03 ABG Sundal Collier 2020-03-09 Update from Longspur 2020-02-28 Update from Longspur 2020-02-26 Update from Longspur 2020-02-24 ABG Sundal Collier 2020-02-19 Update from Longspur 2019-12-13 Update from Longspur 2019-12-12 Update from Longspur 2019-12-11 Update from Longspur 2019-12-02 Update on Swedish Stirling from Longspur 2019-11-20 ABG Sundal Collier 2019-11-12 Longspur Researchs kommentar med anledning av Q3-rapporten 2019 2019-10-24 Longspur Research