Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Swedish Stirling AB (publ):s årsstämma 2020 kommer hållas den 24 april 2020 kl. 09.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor, Östra Hamngatan 16 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Swedish Stirling via e-post till  registration@swedishstirling.com eller via post till: Swedish Stirling AB, ”Årsstämma”, Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 6 mars 2020.

Genomförda stämmor

2019

20 septemberExtra bolagsstämmaGöteborgProtokoll
29 aprilÅrsstämmaGöteborgProtokoll
16 januariExtra bolagstämmaGöteborgStämmokommuniké

2018

13 septemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
27 aprilÅrsstämmaGöteborgStämmokommuniké

2017

18 decemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
7 septemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
27 aprilÅrsstämmaGöteborgStämmokommuniké

Fullmaktsformulär