Bolagsstämmor

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset i samband med stämman har bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras vid stämman, att det inte kommer att hållas någon frågestund efter stämman och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att på bolagets hemsida www.swedishstirling.com uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas.

Genomförda stämmor

2020

24 aprilÅrsstämmaGöteborg Protokoll
8 aprilExtra bolagsstämmaGöteborg Protokoll

2019

20 septemberExtra bolagsstämmaGöteborgProtokoll
29 aprilÅrsstämmaGöteborgProtokoll
16 januariExtra bolagstämmaGöteborgStämmokommuniké

2018

13 septemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
27 aprilÅrsstämmaGöteborgStämmokommuniké

2017

18 decemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
7 septemberExtra bolagsstämmaStockholmStämmokommuniké
27 aprilÅrsstämmaGöteborgStämmokommuniké

Fullmaktsformulär