Ledning

Gunnar Larsson

Verkställande direktör (CEO)

Vd sedan 2009. Gunnar är i grunden civilingenjör från Chalmers och är Swedish Stirlings grundare. Han har många års chefserfarenhet bakom sig, bland annat som divisionschef på Ericsson samt Vd för Saab Kockums.

Aktieinnehavet i Swedish Stirling uppgår till 2 000 000 aktier genom bolag.

 

 

Heléne Öqvist

Chief Financial Officer (CFO)

CFO sedan november 2019. Heléne har en gedigen bakgrund med över 30 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, finans, strategi och verksamhetsstyrning. Hon har en civilekonomexamen i International Business Economics från Handelshögskolan i Göteborg. Närmast kommer Heléne kommer från en tjänst som managementkonsult och arbetade innan dess på Volvo Penta, bland annat som CFO på Volvo Penta of the Americas Inc.

 

Heije Westberg

Chief Technical Officer (CTO)

CTO sedan 2018. Heije besitter ett stort tekniskt kunnande med en doktorsexamen från Chalmers/Göteborgs universitet och har en stark ledarbakgrund. Hon kommer närmast från tjänsten som CTO på miljöteknikföretaget Minesto AB och arbetade innan dess på Volvo Technology Corporation.

 

 

Fredrik Abrahamsson

Chief Operating Officer (COO)

Arbetat hos Swedish Stirling sedan 2010, initialt med Sourcing and Supply. Med åren har projektledningsansvar tillkommit och sedan 2017 är Fredrik Site Manager för vår verksamhet i Sibbhult och COO. Han har en bred chefs- och ledarskapserfarenhet som bland annat kvalitetsansvarig, produktionschef och Key Account Manager från en rad olika branscher.

 

Sven Ljungberg

Chief Communication Officer (CCO)

Sven Ljungberg har en stark ledningsbakgrund, har arbetat med kommunikation i olika roller i närmare 30 år, och har en gedigen erfarenhet från flera branscher och marknader. Sven kommer närmast från egen konsultverksamhet och arbetade innan dess som kommunikations- och varumärkeschef på Skandia i många år.

 

 

Ulrika Grimfeldt

Utvecklingschef

Ulrika Grimfeldt har arbetat hos Swedish Stirling sedan augusti 2018 och ansvarar för delen av produktutvecklingsorganisationen inom bolaget som omfattar mekanisk design, förbrännings-, styr- samt elektriska system. Ulrika har en masterexamen från Chalmers i Kemiteknik med Fysik och har tidigare varit chef för efterbehandlingsavdelningen hos Volvo Penta.

 

Dennis Andersson

Global Sales and Marketing Director

Dennis Andersson har en gedigen bakgrund med mer än 25 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar i internationella företag, såsom Ericsson och Ascom. Närmast kommer Dennis från tjänsten som General Manager på säkerhetsföretaget dormakaba Sverige.