Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB, med adress Nordenskiöldsgatan 8, 201 22 Malmö, är sedan årsstämman 2015 Swedish Stirlings revisor. Eva Melzig, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är huvudansvarig revisor.

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Swedish Stirling

12
Nov

Institutional Capital Market Day

25
Nov

Stora Aktiedagen

18
Nov

Institutional Capital Market Day

5
Dec

ABGSC Investors days

Kommande event

Finansiell kalender

12
Nov

Kvartalsrapport Q3

18
Feb

Bokslutskommuniké Q4

24
Mar

Årsredovisning 2019

Finansiell kalender