Revisorer

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med adress Skånegatan 1, 405 32 Göteborg, är sedan årsstämman 2020 Swedish Stirlings revisor. Johan Malmqvist, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor.