Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB, med adress Nordenskiöldsgatan 8, 201 22 Malmö, är sedan årsstämman 2015 Swedish Stirlings revisor. Eva Melzig, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är huvudansvarig revisor.