Styrelse

Sven Sahle

Ordförande

Född 1974

Invald som ledamot 2015. Ordförande sedan 2016. Aktieinnehavet i Swedish Stirling uppgår till 28 327 025 aktier genom bolag.

 

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
Dagny OÜ (EE)Styrelseordförande
SIA Hank Rearden (LV)Styrelseledamot

 

Andreas Ahlström

Ledamot

Född 1976

Invald som ledamot 2013. Vd för AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, den näst största ägaren av Swedish Stirling med sitt innehav om 13 407 500 aktier.

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
AC Cleantech Management Oy (FI) Verkställande direktör
Scandinavian Biogas Fuels Internation AB (publ) Styrelseledamot
Suominen Oyj Styrelseledamot

 

Erik Wigertz

Ledamot

Född 1971

Invaldes som ledamot 2019 och innehar 500,000 aktier. VD för East Guardian Asset Management AG, som är tredje största aktieägare med 10,140,000 aktier och 8,518,053 konvertibler genom bolag

Övriga uppdrag:

Bolag Funktion
East Guardian Asset Management AG (Switzerland)VD/styrelseledamot
East Guardian SPC (Cayman Islands)Styrelseledamot
East Guardian Immobilien AG (Switzerland)Styrelseledamot
East Guardian Properties Ltd (UK)Styrelseledamot
Mara Social Media Limited (Mauritius)Styrelseledamot

Ulf Gundemark

Ledamot

Född 1951

Invald som ledamot 2010. Aktieinnehavet i Swedish Stirling uppgår till 390 000 aktier, samt 507 000 konvertibler genom bolag.

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
AQ Group AB (publ) Styrelseledamot
GUMACO AB Styrelseledamot
Lantmännen ek förStyrelseledamot
Nordic Waterproofing A/S (DK) Styrelseordförande
OptioGroup AB Styrelseledamot
Solar Group A/S (DK) Vice styrelseordförande

 

Benedict Morgan

Ledamot

Född 1960

Invaldes som ledamot i november 2017. Aktieinnehavet i Swedish Stirling uppgår till 100 000 aktier, samt 250 000 konvertibler

Övriga uppdrag:

 

Gunilla Spongh

Ledamot

Född 1966

Invaldes som ledamot i september 2018 och innehar 100 000 konvertibler genom bolag

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
AQ Group AB (publ)Styrelseledamot
Byggmax Group ABStyrelseledamot
Infranord ABStyrelseledamot
Momentum Group AB (publ)Styrelseledamot
Pierce Holding ABStyrelseledamot
Lernia ABStyrelseledamot
Systemair ABStyrelseledamot