Styrelse

Sven Sahle

Ordförande

Född 1974

Invald som ledamot 2015. Ordförande sedan 2016. Aktieinnehavet i Swedish Stirling uppgår till 28 327 025 aktier genom bolag.

 

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
Dagny OÜ (EE)Styrelseordförande
SIA Hank Rearden (LV)Styrelseledamot

 

Andreas Ahlström

Ledamot

Född 1976

Invald som ledamot 2013. Vd för AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, den näst största ägaren av Swedish Stirling med sitt innehav om 13 407 500 aktier.

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
AC Cleantech Management Oy (FI) Verkställande direktör
Scandinavian Biogas Fuels Internation AB (publ) Styrelseledamot
Suominen Oyj Styrelseledamot

 

Erik Wigertz

Ledamot

Född 1971

Invaldes som ledamot 2019 och innehar 500,000 aktier. VD för East Guardian Asset Management AG, som är tredje största aktieägare med 10,140,000 aktier och 8,518,053 konvertibler genom bolag

Övriga uppdrag:

Bolag Funktion
East Guardian Asset Management AG (Switzerland)VD/styrelseledamot
East Guardian SPC (Cayman Islands)Styrelseledamot
East Guardian Immobilien AG (Switzerland)Styrelseledamot
East Guardian Properties Ltd (UK)Styrelseledamot
Mara Social Media Limited (Mauritius)Styrelseledamot

 

Gunilla Spongh

Ledamot

Född 1966

Invaldes som ledamot 2018 och innehar 100 000 konvertibler genom bolag

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
AQ Group AB (publ)Styrelseledamot
Byggmax Group ABStyrelseledamot
Infranord ABStyrelseledamot
Momentum Group AB (publ)Styrelseledamot
Pierce Holding ABStyrelseledamot
Lernia ABStyrelseledamot
Systemair ABStyrelseledamot

 

Carina Andersson

Ledamot

Född 1964

Invaldes som ledamot 2020.

Övriga uppdrag:

BolagFunktion
Beijer AlmaStyrelseledamot
Gränges ABStyrelseledamot
Systemair ABStyrelseledamot
BE Group ABStyrelseledamot
Detection TechnologyStyrelseledamot

 

David Zaudy

Ledamot

Född 1979
Invaldes som ledamot 2020. Innehar 2 miljoner kronor nominellt av konvertibler serie 2 (KV2) samt 8 miljoner kronor nominellt av serie 4 (KV4).
BolagFunktion
 Celeda Capital LimitedStyrelseledamot