Finansiell kalender

Nedan följer de kommande finansiella händelserna för Swedish Stirling.

2020

10 novemberKvartalsrapport Q3

2021

16 februariBokslutskommuniké Q4