Finansiell kalender

Nedan följer de kommande finansiella händelserna för Swedish Stirling.

2023

24 februari Bokslutskommuniké Q4
 20 mars 26 maj Årsredovisning
21 april 22 juni Bolagsstämma
12 maj Kvartalsrapport Q1
18 augusti Halvårsrapport
9 November Kvartalsrapport Q3