Finansiell kalender

Nedan följer de kommande finansiella händelserna för Swedish Stirling.

2020


18 februari

Bokslutskommuniké Q4

 

24 mars

Årsredovisning 2019