Finansiell kalender

Nedan följer de kommande finansiella händelserna för Swedish Stirling.

2021

16 februariBokslutskommuniké Q4
19 mars Årsredovisning
23 aprilÅrsstämma
12 maj Kvartalsrapport Q1
18 augusti Halvårsrapport
2 novemberKvartalsrapport Q3

2022

16 februari Bokslutskommuniké Q4
18 mars Årsredovisning
12 majKvartalsrapport Q1
18 augustiHalvårsrapport
2 NovemberKvartalsrapport Q3