Finansiell kalender

Nedan följer de kommande finansiella händelserna för Swedish Stirling.

2022

16 februari Bokslutskommuniké Q4
21 mars Årsredovisning
21 april Bolagsstämma
12 majKvartalsrapport Q1
18 augustiHalvårsrapport
9 NovemberKvartalsrapport Q3