Information om TEXELs uppköpserbjudande

Information avseende TEXELs offentliga uppköpserbjudande

Den 19 mars 2023 offentliggjorde TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) ett
uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling att överlåta samtliga aktier i
Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Styrelsen utvärderar Erbjudandet och kommer offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För mer information, vänligen se TEXELs webbplats, www.texeles.com.

Pressmeddelanden
Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL