Konvertibelemissioner

 

  • KV4 – Styrelsen har beslutat om emission av konvertibla skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.