Konvertibelemissioner

 

  • KV2 handlas på Nasdaq First North Convertible Bond Market under beteckningen STRLNG KV2.
  • KV3 – Styrelsen har beslutat om emission av konvertibla skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  • KV4 – Styrelsen har beslutat om emission av konvertibla skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.