Konvertibelemissioner

  • KV1 handlades på NGM Nordic SME under beteckningen STRLNG KV1.
  • KV2 handlas på NGM Nordic SME under beteckningen STRLNG KV2.
  • KV3 – Styrelsen har beslutat om emission av  konvertibla skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.