KV1

Konvertering av konvertibler 2017/2019 (KV1) till nya aktier i Swedish Stirling AB (publ) kan ske från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 november 2019 till en konverteringskurs om 4,40 kronor per aktie (omräknad enligt villkoren för konvertiblerna).

Anmälningssedel och information om konverteringen kommer att skickas per post till samtliga direktregistrerade konvertibelinnehavare. Konvertibelinnehavare som har KV1 förvaltarregistrerad kommer att erhålla instruktion om konvertering från sin eller sina förvaltare.

 

Viktiga datum

1 oktober – 18 november 2019Konverteringsperiod
13 november 2019Sista dag för handel i KV1 på NGM Nordic MTF
25 november 2019Avstämningsdag för återbetalning/utbetalning av lån/ränta
27 november 2019Beräknad registrering av nya aktier hos Bolagsverket
29 november 2019Beräknad första dag för handel i nya aktier
30 november 2019Konvertibellånets slutförfallodag
2 december 2019Återbetalning/utbetalning av lån/ränta

Kontakt

För frågor eller beställning av anmälningssedel vänligen kontakta Avanza Bank AB via e-post corpemissioner@avanza.se.

DOKUMENT RELATERADE TILL KONVERTIBELEMISSIONEN