KV2

Konvertering av konvertibler 2019/2021 (KV2) till nya aktier i Swedish Stirling AB (publ) kan ske från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021 till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie.

Anmälningssedel och information om konverteringen kommer att skickas per post till samtliga direktregistrerade konvertibelinnehavare. Konvertibelinnehavare som har KV2 förvaltarregistrerad kommer att erhålla instruktion om konvertering från sin eller sina förvaltare.

Viktiga datum

1 januari – 15 februari 2021 Konverteringsperiod
10 februari 2021Sista dag för handel i KV2 på Nasdaq First North Convertible Bond Market
22 februari 2021Avstämningsdag för återbetalning/utbetalning av lån/ränta
24 februari 2021Beräknad registrering av nya aktier hos Bolagsverket
26 februari 2021Beräknad första dag för handel i nya aktier
28 februari 2021Konvertibellånets slutförfallodag
1 mars 2021 Återbetalning/utbetalning av lån/ränta

Kontakt

För frågor eller beställning av anmälningssedel vänligen kontakta Carnegie Investment Bank AB (publ) via transactionsupport@carnegie.se.

Pressmeddelanden

DOKUMENT RELATERADE TILL KONVERTIBELEMISSIONEN