KV3

Bolaget har mottagit oåterkalleliga åtaganden om konvertering från samtliga innehavare av KV3 motsvarande 100 procent av det totala utestående lånebeloppet under KV3. Konvertering av konvertibler 2019/2021:2 (KV3) till nya aktier i Swedish Stirling AB (publ) kan ske från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021 till en konverteringskurs om 9 kronor per aktie. Konvertibellånets slutförfallodag är den 28 februari 2021.

Pressmeddelanden

DOKUMENT RELATERADE TILL KONVERTIBELEMISSIONEN