Vd har ordet

 

Jag har tidigare berättat att Swedish Stirlings fokus under 2021 är; 1) Kommersiell utrullning i Sydafrika; 2) Lansering på nya marknader; och 3) Påbörja volymproduktion av PWR BLOK. Efter årets första kvartal kan jag konstatera att vi följer planen helt. 

Utvecklingen i Sydafrika går fortfarande vår väg. Vi har under hela perioden fortsatt dialogen i mycket positiv anda med Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore rörande avtal för nya anläggningar i Sydafrika. Vi kunde också i mars tack vare minskad smittspridning av corona i Sydafrika, genomföra den formella invigningen av vår pilotinstallation på TC Smelter i närvaro av både Desmond McManus, Vd för Samancor Chorme i Sydafrika, och Sveriges ambassadör Håkan Juholt, som hedersgäster. Diskussionerna i Sydafrika om olika åtgärder för att ytterligare underlätta för landets ferrokromindustri är fortsatt till vår fördel. Ett exempel är förslaget att förenkla regelverket för större installationer genom att helt ta bort licenskravet på anläggningar under 50MW. Det motsvarar 125 PWR BLOK och inget enskilt projekt vi jobbar med just nu når upp till den nivån. 

I mars tecknade vi en avsiktsförklaring med SMS Group om installation av en pilot med PWR BLOK i Spanien. Nästa marknad som vi kommer lansera på efter Sydafrika blir därmed Europa. Samarbetet med SMS Group, som är en av världens ledande företagsgrupper inom anläggningskonstruktion och maskinteknik för stål- och aluminiumindustrin, innebär också större framtida fördelar för Swedish Stirling. Vi får nu en partner som redan idag har samarbete, närvaro och underhållsorganisationer på plats hos den globala metallindustrin, och vi behöver därmed inte själva lägga lika stora resurser på att introducera och sälja in PWR BLOK-teknologin. I stället kommer vi på sikt att kunna öka vårt fokus ytterligare på produktion och produktutveckling.

Inom det tredje fokusområdet, volymproduktion, så har vi under perioden bland annat fokuserat på att utveckla och anpassa vår distributionskedja för större produktionsvolymer, ökat vår kapacitet att köra långtidstester i vår produktionsanläggning i Sibbhult, och arbetat med utveckling av den första versionen av PWR BLOK generation 3. Första serietillverkade PWR BLOK kommer att skeppas i slutet av året enligt plan.

Avslutningsvis så kan jag konstatera att diskussionen om klimatet och den framtida förväntade elbristen fortsatt öka under årets första månader. Resonemangen i dessa diskussioner blir ofta komplexa och det är ibland svårt att värdera vilka åtgärder och energiformer som är bäst ur miljösynpunkt. Just nu verkar det som vätgas är det nya svarta (eller kanske snarare gröna) om man får tro media. Det är ju inte utan tillfredställelse som jag kan konstatera att PWR BLOK körs med vätgas som bränsle redan idag. De restgaser från metallindustrin som våra stirlingmotorer idag omvandlar till elektricitet innehåller i extrema fall upp emot 50 procent vätgas. Att anpassa PWR BLOK för full vätgasdrift är relativt enkelt den dag bränslet är tillgängligt och skulle passa in väl för lokal produktion.

När jag grundade bolaget 2008 var det med visionen att etablera Stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Vårt initiala fokus är förvisso att omvandla restgaser till el, men vi vet att i framtiden kommer alltmer av världens elproduktion behöva vara helt förnyelsebar, ske lokalt och i småskaliga anläggningar. Stirlingteknologi är då en synnerligen attraktiv lösning som kan drivas med vätgas, etanol, biogas eller andra bränslen. Med våra Stirlingmotorer och ett förnyelsebart bränsle går det att producera förnybar elektricitet dygnet runt, och oberoende av väder och vind. Inga dyra och komplexa lagringslösningar krävs heller. Vår modularitet gör att vi inte heller tappar effektivitet vid småskalig produktion som andra teknologier gör vid bränslebaserad energiproduktion. Detta innebär att vår teknologi kommer att kunna producera elektricitet småskaligt och lokalt, exempelvis på platser där det inte är lönsamt med utbyggnad av elnät, eller när nätkapaciteten inte räcker till. Jag vet att Stirlingmotorn är framtidens förnybara energikälla och att fler snart kommer att inse det. Då skriver vi industrihistoria.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB