Vd har ordet

De nya decenniets första kvartal präglades självfallet av corona och de finansiella oroligheterna i världsekonomin som följde i dess spår. Utvecklingen påverkar oss alla på flera plan och självfallet även verksamheten i Swedish Stirling. Vi vidtog dock mycket snabbt ett antal åtgärder som innebär att vi står väl rustade om verkningarna blir långvariga. Åtgärderna innebär att vissa projekt fördröjs något, men stärker vår uthållighet.

Kvartalet bjöd på ett antal viktiga händelser som kommer ha avgörande betydelse för bolagets fortsatta utveckling. I mitten av februari så tecknade vi avtal med Glencore om en installation med upp till 25 PWR BLOK vid smältverket i Lydenburg. Det innebär att vi nu har kommersiella avtal på plats med de två största ferrokromproducenterna i Sydafrika, Glencore och Samancor. Tillsammans står dessa för drygt 90 procent av hela marknaden i landet. Det ger oss mycket goda förutsättningar för en större utrullning av PWR BLOK i Sydafrika de kommande åren. 

I februari anordnade vi en demonstration av PWR BLOK på plats vid Afarak Mogales smältverk i Sydafrika för ett antal utvalda investerare, analytiker och kunder. Besöket var mycket uppskattat och gruppen fick även en unik möjlighet att se Samancors anläggning TC Smelter. Denna är avsevärt mycket större och mer modern än smältverket hos Mogale, och jag tror att det är först när man själv ser dessa anläggningar i verkligheten som man fullt ut förstår PWR BLOKs stora potential. Samancor Chrome förbrukar enligt egen uppgift själva ca 10 procent av hela Sydafrikas samlade elförbrukning och har en månadskostnad för elektricitet på ca 1 miljard kronor. TC Smelter, som är en av Samancors totalt fem anläggningar för ferrokromproduktion i Sydafrika, är den anläggning där nästa PWR BLOK installeras. Detta PWR BLOK skeppades från Sverige i slutet av februari. Den anlände planenligt till Durban i Sydafrika, men låg under en period på fartyget på grund av de strikta sanktionerna i landet. Enheten lossades först i början av maj, men trots förseningen hoppas vi att kunna installera och driftsätta anläggningen hos TC Smelter under andra kvartalet som planerat. 

I mars genomförde vi riktade emissioner på sammanlagt 147 miljoner kronor. En av de nya investerarna i Swedish Stirling är Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, vilket självfallet är ett styrkebesked. Bolaget fick också sina första institutionella investerare, såväl svenska som utländska, som ägare. Vi har under längre tid fört samtal med flera av de nya investerarna, men jag är övertygad om att platsbesöken i Sydafrika var ett viktigt skäl till investeringsbesluten. 

I slutet av kvartalet startade vi upp verksamheten i vårt nya Stirlinglaboratorium i Göteborg. Tanken var att samtliga aktieägare skulle bjudas in på en invigning och demonstration i anslutning till årsstämman i april, men av förklarliga skäl får vi skjuta detta till ett senare tillfälle. Att ha ett nytt modernt laboratorium i direkt anslutning till huvudkontoret är en styrka som inte ska underskattas. Vi har under kvartalet fortsatt att få allt fler förfrågningar och intresseanmälningar rörande vår PWR BLOK teknologi. Tack vare det nya laboratoriet kan vi höja tempot i vårt utvecklingsarbete ytterligare och snabbare ta oss an det stora intresset så snart sanktionerna börjar lättas. Marknaden vill uppenbarligen ha lägre elkostnader och samtidigt minska sina CO2-utsläpp. Marknaden vill ha PWR BLOK. 

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB