Vd har ordet

 

För tre år sen, den 28 september 2017, lanserade Swedish Stirling PWR BLOK 400-F. En helt ny och unik lösning för att återvinna energin ur industriella restgaser och omvandla denna till 100% koldioxidneutral elektricitet. Beslutet att utveckla och lansera produkten tillkom självfallet inte av en slump. Redan när jag startade bolaget 2008 var min vision att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Jag får dock medge att ett visst mått av lyckliga omständigheter och tillfälligheter trots allt spelade en viss roll i processen när företaget lämnade solenergisektorn för att istället satsa på energiåtervinning ur industriella restgaser.

Våren 2015 höll jag ett föredrag om vår dåvarande solhybridlösning (en lösning där solenergi användes för att producera el med stirlingmotorer på dagen och naturgas på natten) på en konferens i Johannesburg. Efter min presentation kom en av åhörarna fram till mig och frågade om man skulle kunna använda andra brännbara gaser än naturgas för att driva motorn. Jag svarade, som jag brukar, att i princip alla vätske- och gasformiga bränslen kan användas för att driva en stirlingmotor och producera el. Frågeställaren, som visade sig ha arbetat på ledande positioner inom den sydafrikanska ferrokromindustrin i decennier, svarade mig att om så var fallet ansåg han att det borde finnas betydligt mer spännande kommersiella användningsområden för teknologin än i ett solprojekt.

I det efterföljande samtalet insåg jag tre viktiga saker; 1) Industriella restgaser förekommer globalt i mycket stora mängder. 2) Fackling av dessa kostar den elintensiva metallindustrin stora summor i form av resursslöseri och negativ klimatpåverkan. 3) Vår stirlingmotor skulle kunna vara lösningen på ett stort globalt problem som metallindustrin och andra branscher kämpat med i decennier för att lösa. Där och då föddes grundidén till PWR BLOK.

Under de tre år som gått sedan lanseringen av PWR BLOK har vårt huvudfokus primärt legat på produktutveckling. En styrka i sammanhanget har varit att vi kunnat göra mycket av detta arbete i nära samarbete med metallindustrin i Sydafrika. Bara tre månader efter lanseringen tecknade vi det första avtalet om försäljning med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale. Avtalet gav oss möjlighet att tidigt installera en första prototyp hos kunden och att göra tester och utvecklingsarbete i skarp miljö. Den första versionen av PWR BLOK generation 1 skeppades och driftsattes under våren 2019. Förutom att förse oss med värdefulla data och kunskaper under skarp drift, har den också gett oss möjlighet att visa upp teknologin i sin rätta miljö för framtida potentiella kunder och investerare. Nästa version, generation 2, skeppades i våras och driftsätts nu hos en annan sydafrikansk kund; Samancor Chrome. Det nära samarbetet med metallindustrin i Sydafrika har gett, och kommer fortsätta ge oss, fördelar som gör att vi står väl rustade för den kommersiella fas vi nu inlett.

I halvårsrapporten 2020 pekade jag ut tre områden som kommer att vara våra viktigaste fokusområden framåt. 1) Full kommersiell utrullning i Sydafrika. 2) Lansering på nya marknader. 3) Påbörja volymproduktion. Dessa områden har, tillsammans med installationen av PWR BLOK 2 vid TC Smelter, varit bolagets huvudfokus under tredje kvartalet. Samförståndsavtalet och avsiktsförklaringarna som vi skrev om nya order på totalt upp till 241 PWR BLOK med Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore under sommaren visar med all tydlighet att vi nu är på väg mot en fullskalig kommersiell utrullning i Sydafrika. Vi har under kvartalet fortsatt förhandlingarna med samtliga tre. Med erfarenhet från tidigare förhandlingar så vet jag att dessa kan dra ut på tiden. Jag tänker därför inte utlova några datum när jag tror att vi kan ha första avtal på plats, men kan konstatera att förhandlingarna går bra.

Under tredje kvartalet slutförde vi även, trots corona- pandemi och tuffa restriktioner i Sydafrika, installationen av PWR BLOK 2 hos TC Smelter. Detta hade inte varit möjligt utan vår effektiva och kompetenta organisation i Sydafrika och våra lokala underleverantörer. Jag är mycket stolt över den organisation som vi kunnat bygga upp i Sydafrika på kort tid. Det bådar mycket gott för framtida installationer. I slutet av perioden kunde vi således hålla en namngivnings-ceremoni för PWR BLOK 2 tillsammans med familjen af Jochnick, vars gröna lån finansierat installationen. Nu väntar en del initiala testkörningar vid TC Smelter och slutlig uppstart under hösten.

I den svenska organisationen har huvudfokus under perioden fortsatt varit utveckling och förberedelser inför produktionen av PWR BLOK generation 3, som är den version som vi kommer att inleda serieproduktion med under nästa år, och där de första enheterna börjar levereras till kund i slutet av 2021. Fokus i detta arbete ligger i huvudsak på att minska tillverkningskostnaderna. Generation 3 kommer inte bara vara betydligt mindre till storleken än tidigare versioner, 40 fot mot tidigare 45 fot, utan innehåller flera andra förändringar som både förenklar serieproduktion och minskar kostnaderna. Utvecklingsarbetet håller tidsplan och vi beräknar att tillverkning av de första PWR BLOK generation 3 kommer att kunna inledas strax efter årsskiftet.

Avslutningsvis så kan jag bara konstatera att samförstånds-avtalet och de två avsiktsförklaringarna i somras blev ett väldigt tydligt delmål för mig personligen. När jag startade Swedish Stirling (då Ripasso Energy) 2008 efter många år i ledande roller inom svenskt näringsliv så var min dröm att utveckla ett framgångsrikt kommersiellt användningsområde för stirlingteknologin. Likt många andra ingenjörer före mig fascinerades jag av stirlingmotorns oöverträffade förmåga att omvandla värmeenergi till rörelseenergi, och det faktum att teknologin trots detta aldrig riktigt fått ett kommersiellt genombrott. PWR BLOK kommer att ändra på detta. Förbättringar av teknologin och en samhällsutveckling där vi satsar på energiåtervinning och att producera klimatvänlig elektricitet innebär att stirlingmotorn nu slutligen kommer att få sitt kommersiella genombrott och att Swedish Stirling bidrar till att skapa svensk industrihistoria.

 

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB