Vd har ordet

Första leverans och utdragna förhandlingar

De som känner mig privat vet att jag är en stor supporter av ishockey i allmänhet och Västra Frölunda i synnerhet. Har jag en chans att se en match med mina indianer så tar jag den. När jag i detta Vd-ord ska sammanfatta verksamhetsåret 2019 för bolaget så kan jag inte låta bli att låna ett uttryck från hockeyns värld. Ur mitt perspektiv så var 2019 året då Swedish Stirling definitivt ”släppte sargen och kom in i matchen”. Under året levererade vi och driftsatte vår första PWR BLOK. Vi skrev våra första avtal med båda de två största ferrokromproducenterna i Sydafrika. Vi presenterade oss på allvar för institutionella investerare – både svenska och internationella. Vi lade grunden till en framtida finansierings/ leasinglösning av PWR BLOK. Slutligen så avslutade vi formellt de solprojekt kring vilket bolaget grundades. Matchen nu handlar uteslutande om PWR BLOK 400-F – och efter utgången av året ser det väldigt ljust ut.

I början av verksamhetsåret 2019 så skeppade vi vår första PWR BLOK till Afarak Mogale i Sydafrika. Det utgör självfallet en milstolpe i bolagets historia, men är också en ingenjörsmässig bedrift av rang. Att leverera en helt ny teknologi från idé till färdig kommersiell produkt på knappt ett och ett halvt år är närmast en unik bedrift, och i sig själv ett tydligt bevis på att vi lyckats knyta de bästa ingenjörerna och teknikerna till bolaget.

Vi fortsatte även förhandlingarna med Glencore rörande en större installation vid Lydenburg baserat på den avsiktsförklaring som undertecknades i oktober 2018. Jag var ganska övertygad om att avtalet snabbt skulle komma på plats, inte minst utifrån det otroligt stora intresse vi mött från Glencore, men det visade sig dock snart ta längre tid än jag förväntat.

Första leverans och utdragna förhandlingar I början av verksamhetsåret 2019 så skeppade vi vår första PWR BLOK till Afarak Mogale i Sydafrika. Det utgör självfallet en milstolpe i bolagets historia, men är också en ingenjörsmässig bedrift av rang. Att leverera en helt ny teknologi från idé till färdig kommersiell produkt på knappt ett och ett halvt år är närmast en unik bedrift, och i sig själv ett tydligt bevis på att vi lyckats knyta de bästa ingenjörerna och teknikerna till bolaget. Vi fortsatte även förhandlingarna med Glencore rörande en större installation vid Lydenburg baserat på den avsiktsförklaring som undertecknades i oktober 2018. Jag var ganska övertygad om att avtalet snabbt skulle komma på plats, inte minst utifrån det otroligt stora intresse vi mött från Glencore, men det visade sig dock snart ta längre tid än jag förväntat. I maj 2019 så driftsatte vi vår första PWR BLOK hos Afarak Mogale. Detta gav oss både en skarp referensanläggning i Sydafrika där vi kunde visa olika intressenter hur PWR BLOK verkligen fungerar och presterar, men också mängder av information och driftsdata som är nödvändiga för att vidareutveckla produkten. Resultaten vi fick var oftast helt enligt förväntan, i flera fall bättre och i några fall något som krävde en åtgärd. Baserat på detta startade vi ett omfattande program för att vidareutveckla PWR BLOK. Ökad robusthet och lägre tillverkningskostnad är huvudmålen.

I början av juli så fick vi slutligen avtalet med Glencore på plats. Ett exklusivt avtal om att slutförhandla en fullskalig installation med upp till 25 PWR BLOK vid deras anläggning Lydenburg. Avtalet innebar i praktiken att affären var i hamn, men det visade sig också ta betydligt längre tid att få det slutliga energikonverteringsavtalet på plats än jag uppskattat. Faktum är att hela hösten gick och det var först i februari 2020 som avtalet slutligen undertecknades. Av detta lärde vi oss att den sydafrikanska ferrokromindustrin är lite mer konservativ än den signalerar vid möten och att förhandlingar med bolag av denna storlek lätt blir långa och utdragna processer. Det har dock aldrig rått någon tvekan om Glencores avsikt – de vill ha PWR BLOK. I maj 2019 så driftsatte vi vår första PWR BLOK hos Afarak Mogale. Detta gav oss både en skarp referensanläggning i Sydafrika där vi kunde visa olika intressenter hur PWR BLOK verkligen fungerar och presterar, men också mängder av information och driftsdata som är nödvändiga för att vidareutveckla produkten. Resultaten vi fick var oftast helt enligt förväntan, i flera fall bättre och i några fall något som krävde en åtgärd. Baserat på detta startade vi ett omfattande program för att vidareutveckla PWR BLOK. Ökad robusthet och lägre tillverkningskostnad är huvudmålen. I början av juli så fick vi slutligen avtalet med Glencore på plats. Ett exklusivt avtal om att slutförhandla en fullskalig installation med upp till 25 PWR BLOK vid deras anläggning Lydenburg. Avtalet innebar i praktiken att affären var i hamn, men det visade sig också ta betydligt längre tid att få det slutliga energikonverteringsavtalet på plats än jag uppskattat. Faktum är att hela hösten gick och det var först i februari 2020 som avtalet slutligen undertecknades. Av detta lärde vi oss att den sydafrikanska ferrokromindustrin är lite mer konservativ än den signalerar vid möten och att förhandlingar med bolag av denna storlek lätt blir långa och utdragna processer. Det har dock aldrig rått någon tvekan om Glencores avsikt – de vill ha PWR BLOK.

Två typer av finansiering

Finansiering är ett annat område som präglat mycket av arbetet i Swedish Stirling under året. Både försäljningen av PWR BLOK och driften av bolaget kräver kapital. Vår långsiktiga ambition och strategi är att sälja PWR BLOK till kunderna. Vi har dock varit tydliga med att vi initialt, för att komma in på marknaden och bevisa produkten kommersiellt, kommer att behöva erbjuda de första kunderna en energikonverteringstjänst. I den leveransen står vi för finansiering och drift av PWR BLOK, medan kunderna betalar för levererad elektricitet.

Jag har hela tiden varit övertygad om att PWR BLOK skulle bli ”bankable” efter några månaders skarp drift och att en finansieringslösning därmed snabbt skulle vara på plats. I efterhand kan jag konstatera att jag nog var lite väl optimistisk. Processen tog längre tid än uppskattat, men i november tecknade vi en avsiktsförklaring med den sydafrikanska utvecklingsbanken IDC om att bilda ett gemensamt finansierings-/leasingbolag – Southern Shield. Tidigare på året – i augusti – hade vi även lanserat ett ”grönt lån” som utöver ränta även tar bort stora koldioxidutsläpp permanent. Grundarfamiljen till Oriflame – familjen af Jochnick – blev första långivare och finansiär av Swedish Stirlings två första PWR BLOK.

För att finansiera driften av bolaget genomförde vi under året två emissioner. En företrädesemission i början av året och en riktad emission under hösten. Vi inledde även ett omfattande arbete med att presentera bolaget för lite större investerare, inte minst svenska och internationella institutionella investerare. Vi avtalade även med Longspur Research och ABG Sundal Collier om att regelbundet publicera analyser av bolaget. Det arbetet som lades ner under året var både omfattande och tidskrävande, men resultaten har med facit i hand kommit att bli över förväntan.

Stark målgång

Avtalet med Glencore blev också en tydlig signal till metallindustrin globalt att PWR BLOK är lösningen för att återvinna energin i restgaser. Det resulterade i ett kraftigt ökat intresse under hösten med mycket förfrågningar från olika aktörer runt om i världen. Det innebar att vi redan i slutet av året bestämde oss för att under 2020 rekrytera en marknads- och försäljningschef, samt att börja sondera vilka marknader vi ska prioritera efter Sydafrika.

I december landade vi också ett avtal med Sydafrikas andra stora ferrokromproducent – Samancor – om en pilotanläggning vid deras smältverk TC Smelter. Denna ska driftsättas redan under andra kvartalet 2020. Värdet på detta treåriga avtal är inte så stort (6 MSEK), men öppnar upp för att vi redan under 2020 kan komma att få till ett avtal om en fullskalig anläggning för Samancor. Det innebär också att vi idag, två och ett halvt år efter lanseringen av PWR BLOK, har tecknat avtal för såväl pilotsom fullskaliga anläggningar med tre kunder som tillsammans står för drygt 95 procent av ferrokromtillverkningen i Sydafrika.

Jag hade tänkt att avsluta detta Vd-ord som jag började med liknelser från ishockeyns värld. Beskriva 2019 som en stark första period, för att sedan hänvisa till en stark öppning av 2020, och andra period, i och med avtalet med Glencore i februari, samt de riktade emissionerna på 147 MSEK med större investerare som vi landade i mars. Mot bakgrund av coronautbrottet, sviktande finansiella marknader och en omfattande samhällskris, känns det dock betydligt viktigare just nu att informera alla er med intressen i bolaget – anställda, aktieägare, leverantörer, samarbetspartners, m.fl. – att Swedish Stirling står starkt och agerar kraftfullt i stunden. Vår likviditet är, tack vare emissionerna i mars, mycket god. Vi vidtog också snabbt internt olika åtgärder för att begränsa krisens påverkan av bolaget på kort sikt, samt gör allt vi kan för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Både ledning och styrelse följer löpande händelseutvecklingen och vi har god beredskap att vidta olika åtgärder om krisen blir långvarig. Just nu, i skrivandets stund, är självfallet detta vår högsta prioritet. Vi har nog alla nära och kära som kan drabbas mycket hårt vid smitta och vi bör självfallet göra vårt yttersta för att begränsa risken för smittspridning. Det är min yttersta förhoppning att vi så snart som möjligt tar oss igenom detta och att all kraft åter kan fokuseras på att skriva svensk industrihistoria.

 

Gunnar Larsson
Verkställande direktör

(*) ESKOM är det statliga elbolaget i Sydafrika