Vd har ordet

Jag vill inleda med att uttrycka min oro och frustration över Rysslands invasion av Ukraina. Det är fruktansvärt och helt obegripligt hur ett land i Europa i vår tid kan anfalla ett grannland och utsätta dess befolkning för den terror som den ryska ledningen nu gör sig skyldig till. Våra tankar går till alla de människor som drabbas och jag uppmanar alla som kan att stödja och hjälpa Ukraina och dess medborgare.

Självfallet påverkar kriget oss alla på olika sätt, så även Swedish Stirling. Allmän osäkerhet i världen, ökade råvarupriser, högre energikostnader, inflation och ekonomisk stagnation har börjat sätta sina spår. Swedish Stirling har idag ingen affärsverksamhet i länderna som är direkt berörda av kriget. I nuläget har några av våra underleverantörer aviserat leveransförseningar av material men vi har inte behövt revidera våra planer i större omfattning med anledning av detta. Vi följer utvecklingen noga och jag återkommer i ämnet om situationen förändras ytterligare.

Sänkta finansieringskostnader
För Swedish Stirling har verksamhetsåret 2022 inletts positivt. Den enskilt största och viktigaste händelsen under kvartalet var att vi säkrade lånefinansiering i Sydafrika i och med att den sydafrikanska banken The Industrial Development Corporation of Africa (IDC) beviljade projektfinansiering av PWR BLOK i Sydafrika. Detta är en mycket viktig milstolpe i bolagets historia och större än många kanske inser. Att PWR BLOK nu har blivit vad man kallar ”bankable”, dvs belåningsbart hos kommersiella banker, gör att vi framöver kan sänka våra kapitalkostnader för teknologin. Det innebär i förlängningen också fortsatt konkurrenskraftiga elkostnader för kunden och att vi kan finansiera större energikonverteringsprojekt och kunduppdrag framöver. Det är positivt för våra pågående förhandlingar.

Grön preferensaktie
Under kvartalet har vi också fått verifierat att de ca 80 000 ton CO2 som den fullt utbyggda anläggningen vid Lion Smelter i Sydafrika kommer att reducera varje år ger Swedish Stirling motsvarande mängd utsläppsrätter i Sydafrika. Vi har också indikationer på att dessa utsläppsrätter går att registrera hos FN:s organ FCCC (Framework Convention on Climate Change). Det innebär i sådana fall att vi till exempel kan sälja dem vidare vilket i sig skulle addera ytterligare värde till vår PWR BLOK teknologi. Vi har dock valt att undersöka en mer miljövänlig användning av dessa utsläppsrätter som dessutom sänker våra finansieringskostnader. Vi introducerar en ny typ av värdepapper, en unik grön preferensaktie, som utöver en attraktiv direktavkastning även gör det möjligt för investerare att klimatkompensera sig genom att investera i energikonverteringsprojekt med PWR BLOK i Sydafrika och Europa framöver.

Mot den bakgrunden höll vi i mars en extra bolagsstämma som bemyndigande styrelsen att besluta om en eventuell nyemission av upp till 1 100 000 preferensaktier. Kapitaltillskottet från dessa preferensaktier är tänkt att gå till att finansiera energikonverteringsprojekt. I skrivande stund håller vi på, med hjälp av ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare, att undersöka och utforma ett erbjudande. 

Serieproduktion i Sibbhult
Vi har under kvartalet färdigställt den nya produktionslinan i Sibbhult. Vi har också rekryterat ytterligare personal, lagt nödvändiga materialbeställningar och inleder nu serieproduktion. Vi är normalt försiktiga med att lämna prognoser, och speciellt nu med rådande omständigheter i världen, men jag vill ändå informera om att vi siktar på att leverera minst 6 PWR BLOK till Lion Smelter innan årets slut. Enheterna kommer att installeras och driftsätts allt eftersom de anländer till Sydafrika. Planen är sedan att succesivt öka produktionstakten. Ökningen ska ske hållbart och i ett tempo som inte drar på oss onödiga kostnader. För de aktieägare som är intresserade så kan jag redan nu meddela att vi kommer att bjuda in till ett öppet hus i Sibbhult efter sommaren där vi vill visa våra aktiviteter och nya produktionslina. Mer information om detta kommer senare.

Vårt huvudfokus att leverera kontrakterat projekt och vända våra avsiktsförklaringar till fler kontrakt ligger fast men vår avdelning för produktutveckling har också under perioden påbörjat arbetet med vidareutveckling av våra PWR BLOK. Vårt mål är framför allt att sänka produkt- och produktionskostnader men vi tittar också nu på framtida nya applikationer och användningsområden där Stirlingmotorteknologin kan producera klimatvänlig elektricitet. 

Dennis Andersson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB (publ)