Konvertibelemissioner

  • KV1 handlas på NGM Nordic MTF under beteckningen STRLNG KV1.
  • KV2 handlas på NGM Nordic MTF under beteckningen STRLNG KV2.
  • KV3 – Styrelsen har beslutat om emission av  konvertibla skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Läs mer här (länk till https://swedishstirling.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/)

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling