ripasso_logo_watermark.svg
SWESTIR_MARKNAD.jpg

Restgaser - stor marknadspotential för PWR BLOK

Swedish-Stirling-PWRBLOK.png

Den fortsatt ökade globala efterfrågan på energi och strävan att öka andelen förnyelsebara och koldioxidneutrala metoder för elproduktion skapar ett attraktivt marknadsläge för Swedish Stirling och PWR BLOK.

Förbränning (fackling) av industriella restgaser förekommer inom flera olika industrier och samhällsfunktioner. Återvinning av energi i industriella restgaser är en marknad som i princip inte existerat tidigare efter som det inte funnits teknologi som har kunnat hantera dessa gaser eller för att kostnaden för att återvinna energin helt enkelt blivit för hög. Med PWR BLOK blir det både tekniskt möjligt och lönsamt. Problematiken runt industriella restgaser har också kommit att uppmärksammats allt mer det senaste decenniet. Orsaken är framförallt att just dessa gaser står för en betydande andel av de globala CO₂-utsläppen.

Rock.jpg

Swedish Stirling har initialt inriktat sig på ferrokromindustrin, men restgaser från andra metallindustrier med ferrolegeringar (ferro-alloys) är i princip likvärdiga och ett naturligt fokusområde för bolaget de kommande åren. Ett område som ligger längre fram i tiden är restgaser från Petroleumindustrin. Här är fackling enormt omfattande globalt och definitivt ett intressant område för Swedish Stirling i framtiden. Detta gäller även industrier och verksamheter där andra bränslen kan användas för att driva stirlingmotorn och producera elektricitet. Det kan till exempel handla om vätgas, rötgaser, biogaser, etanol mm. Allt som genererar värme är potentiellt möjligt att effektiv omvandla till elektricitet med stirlingmotorn.

Swedish_Stirling-Omvandlar-restgas.png

Långsiktigt marknadspotential

 

Industri Antal enheter 
Ferrokrom Sydafrika 550 PWR BLOK 
Ferrolegeringar (Ferroalloys) globalt 6,500 PWR BLOK 
Övrig fackel- och restgas 100,000 PWR BLOK