Enkel anslutning

Till container behöver endast några få anslutningar göras – kylvatten, bränsle, vätgas och en nätverkskabel är allt som behövs för att PWR BLOK 400-F skall fungera. Kylvattnet används för att leda bort överskottsvärme från motorerna och vätgasen fungerar som arbetsgas inuti själva motorerna.