Hybridiserad stirlingmotor

Ripasso Energys stirlingmotor bygger på stirlingteknik under licens från Kockums AB som medgivit en stor del av tekniköverföring. Stirlingteknikens kärna är väl beprövad för solenergiapplikationer och har ytterligare anpassats till att passa elleverantörerna. Motorn har förbättrats så att den medger skalbar volymproduktion med hög kvalitet.

För att möjliggöra funktionen för tillgänglig och behovsstyrd kraftförsörjning, med Ripasso Energys solhybridteknik, har det tillförts en hybridiseringsfunktion till stirlingmotorn. Denna förmåga möjliggör att stirlingmotorn kan värmas genom
att bränna ett bränsle. Förmågan är lämplig för ett antal olika bränslen som exempelvis etanol, naturgas, biogas och gas som är restprodukter från olika industriella processer.

Verkningsgraden för Ripasso Energys motor är 33 % i solfallet och 30 – 35 i bränsleläge.