Pålitlig och kontinuerlig generering

Med en robust och välbeprövad teknik erbjuder Ripasso Energy en produkt som kan leverera stabil energi dygnet som runt. Motorerna genererar växelspänning utan extra komponenter och den enda ytterligare utrustningen i containern är en transformator som transformerar den genererade spänningen till den önskade nivån.