Parabolisk reflektor

Den parabolformade reflektorn samlar in solstrålningen samt att koncentrerar energin till värmemottagaren i stirlingmotorn. För att samtidigt uppnå ett högt energikoncentrationsförhållande och en jämn termisk distribution av
energi via värmemottagaren är det viktigt att ha en mycket stabil
diskstruktur oavsett elevationsvinkel och vindförhållanden. Reflektorn i Ripasso Energys solhybridsystem har konstruerats och testats noggrant för att ha en mycket styv struktur av lättviksstål som behåller koncentratorns form och stabilitet under hela elevationsområdet och under aktuella vindförhållanden. Speglar, bestående av lätta sandwichelement med hög precision och med en tunn spegelglasyta, monteras slutligen på den parabolformade reflektorns stålstruktur.