Styrsystem

Ripasso Energys energisystem har konstruerats som ett balanserat system för att minimera parasitiska förluster. Aktuell solenergiposition beräknas ständigt för att finkalibrera reflektorns position. Ripasso Energy har utvecklat ett eget övervakningssystem som bestämmer aktuell position med i realtid för den koncentrerade energipunkten. Aktuatorerna för solföljandet ställs med millimeternoggrannhet in för att reglera punktens position så att stirlingmotorns arbetsförhållanden optimeras för jämn energidistribution över värmemottagarens yta.  Ripasso Energys egenutvecklade slutna följningssystem gör det möjligt att använda enkla sensorer och styraktuatorer, med låg precision, och fortfarande uppnå
mycket hög noggrannhet för följarsystemet.