ripasso_logo_watermark.svg
PWRBLOK-detail2.jpg

Enorm marknad för den billigaste återvinningstekniken

test-logos-max.png

Att Swedish Stirling är en framtida vinnare inom miljöteknik är fullständigt naturligt!

Sverige är ett ingenjörsland. I århundraden har vi tillhört världseliten inom ingenjörskunnande och fått samhällen världen över att avancera. Våra multinationella teknikföretag Ericsson, Alfa Laval, Tetra Pak, Sandvik och ABB är i dag världsledande och ligger bakom en rad omdanande uppfinningar. 

Idag står vi inför nya utmaningar. Klimatförändringarna saknar motstycke och det krävs kraftiga utsläppsminskningar för att vi ska klara klimatmålen. Mycket av det positiva arbetet inom hållbarhet sker inom grön teknik där ekonomiska intressen och miljöhänsyn möts. Där verkar Swedish Stirling, ett av Sveriges mest lovande miljöteknikbolag. Vi återvinner energi ur överblivna gaser och omvandlar den till el, på så vis minskar vi utsläppen av växthusgaser och möjliggör rekordbillig elproduktion.

Swedish Stirlings teknik löser en av den tunga industrins tuffaste uppgifter

 

Så här fungerar PWR BLOK teknologin för metallindustrin

 
Swedish-Stirling-PWRBLOK.png

Världens billigaste energikälla med u-båtsteknik

Swedish Stirlings teknologi möjliggör rekordbillig elproduktion och stora kostnadsbesparingar för metallindustrin. Genom att vidareutveckla Stirling-teknologin som används i svenska ubåtar har vi utvecklat en återvinningsmetod som omvandlar restgaser till elektricitet. Tekniken är så effektiv att Lloyds Register – ett av världens största oberoende certifieringsföretag – verifierat Swedish Stirlings PWR BLOK som det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt att teknologin ger större CO₂ besparingar per investerad krona än något annat energislag.

Miljardaffärer i pipelinen är bara början

Vårt första avtal på 10MW med Glencore, ett av världens största råvaruföretag, kommer minska utsläppen av växthusgaser i Sydafrika med nästan 90 000 ton per år. Men det är bara början. Vi har hittills skrivit avsiktsförklaringar på ytterligare 96 MW i Sydafrika. 

Vår framgångsrika Sydafrikanska expansion innebär också att allt större intresse riktas mot Swedish Stirling och vår teknik. Det är dags att expandera till andra marknader och därför har vi utökat vår säljorganisation och marknadsbearbetning. Vi har en stark aktieägarbas och vi är övertygade om att vår tillväxt bara kommer att fortsätta.

Läs mer om vår kursdubbling och ljusa framtid i Analysguiden av aktiespararna 


Missa inte att följa utvecklingen för Swedish Stirling
- prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Swedish-stirling-fackling.png

Stark marknadspotential – en guldåder i det som brukar gå upp i rök

Restgaser inom industrin är ett område med stor outnyttjad potential för återvinning. Dessa restgaser eldas till stor del upp idag utan att energin utnyttjas. Enligt uppgifter från OPEC så facklar oljeindustrin bort 145 miljarder kubikmeter gas årligen, vilket i energi motsvarar mer än hela Afrikas elkonsumtion. Metallindustrin som också har stora mängder restgaser i sin produktion är dessutom extremt elintensiv. Till följd av de många negativa miljöeffekterna av fossila bränslen riktas allt mer uppmärksamhet mot nya metoder för återvinning, till exempel Swedish Stirlings teknologi.

Starka rekryteringar gör bolaget redo för kraftig tillväxt

Vi vet att en stark och kompetent organisation är en katalysator för tillväxt. Därför har vi den senaste tiden genomfört flera viktiga förändringar som ska förbereda organisationen för vår expansion. Vi har anställt Christian Nilsson, tidigare Volvo Penta och med drygt 20 års erfarenhet av teknik och produktutveckling, som CTO. Dan Hillén, med gedigen erfarenhet av effektiv ekonomisk processtyrning, stor erfarenhet av arbete med kreditmarknaden och att arbeta i noterad miljö, har rekryterats som ny CFO. Dennis Andersson, bolagets marknads- & försäljningschef, har också utsetts till vice vd samtidigt som sälj- och marknadsorganisationen stärks ytterligare under hösten. I styrelsen har Mia Engnes – Director Northvolt Ett – valts in som ledamot. Hon förstärker styrelsens kompetens inom produktion inför höstens upprampning av produktionsvolymerna av PWR BLOK.

Läs mer om Swedish Stirlings organisation

Investera i en småbolagsraket och ett miljöteknikbolag som växer

I mars tecknade Swedish Stirling en avsiktsförklaring med SMS Group om installation av en pilot med PWR BLOK i Spanien. Samarbetet med SMS Group, som är en av världens ledande företagsgrupper inom anläggningskonstruktion och maskinteknik för stål- och aluminiumindustrin, innebär stora framtida fördelar för Swedish Stirling och för vår expansion.  

Vill du vara med på vår tillväxtresa? Vi vill säkerställa en bred aktieägarbas och därför är vi ett publikt bolag sedan 28 november 2016, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn STRLNG och ISIN SE0009143993. 

Se mer om aktien och köp hos bland andra:
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/708821/swedish-stirling
https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16609651-swedish-stirling