Bolags- och juridiska fakta, samt faktureringsinformation

 

Faktauppgifter

Företagsnamn  Swedish Stirling AB 
Internet  Swedishstirling.com 
Adress  Swedish Stirling AB – Huvudkontor
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda
Sverige Swedish Stirling AB – Produktionsanläggning
Färe industricenter
Bygatan 17
289 71 Sibbhult
SverigeSwedish Stirling – Sydafrika
Unit 8A Falcon Lane
Lanseria Corporate Park
Lanseria
Johannesburg 1739
South Africa
Telefon  +46 (0)31 385 88 30
Email  info@swedishstirling.com
ir@swedishstirling.com
Grundat  2008
Organisationstyp  Publikt företag
VD  Dennis Andersson
Styrelseordförande  Sven Sahle
Legal struktur och juridisk information  Legal struktur Swedish Stirling Group

Swedish Stirling AB, Sweden
Dennis Andersson (VD)
Organisationsnummer: 556760-6602
Skattenummer: SE556760660201

Swedish Stirling South Africa (PTY) LTD
Ian Curry (General Director)
Organisationsnummer: 2018/097477/07
Skattenummer: 9245174231 

Stock Exchange  Nasdaq First North Premier Growth Market

 

Faktureringsinformation

Swedish Stirling använder sig av elektronisk fakturahantering som innebär att alla fakturor skall skickas i PDF format till @

De skall vara märkta med vår fakturaadress
Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Vidare skall de innehålla referens hos oss samt eventuellt ordernummer.
Fakturor med betalningsvillkor under 30 dagar netto kommer automatiskt erhålla villkor 30 dagar netto.