ripasso_logo_watermark.svg
swestir-sweden.jpg

Swedish Stirling AB - ett svenskt miljöteknikföretag grundat år 2008

Företaget i korthet

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets produkt, PWR BLOK,  är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Swedish Stirlings   vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Bolaget listades2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.