ripasso_logo_watermark.svg
swestir-sweden.jpg

Swedish Stirling AB - ett svenskt miljöteknikföretag grundat år 2008

Företaget i korthet

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO₂-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.