ripasso_logo_watermark.svg
PWR-Closeup-copy.jpg

Historia

Swedish Stirling AB (då Ripasso Energy AB) grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Åren på Kockums hade gett honom en djup insikt i stirlingteknologin. Företaget hade genom åren framgångsrikt utvecklat tekniken för sina ubåtar och hade en motor med en enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet med hög kapacitet och verkningsgrad. Swedish Stirlings resa startade med Gunnars idé att dessa egenskaper borde kunna utnyttjas i kommersiella tillämpningar för produktion av förnyelsebar energi. Initialt låg fokus på tillämpningen solenergi. Idag arbetar bolaget med den egenutvecklade produkten PWR BLOK 400-F som med stirlingteknologin återvinner energin ur industriella restgaser och omvandlar dessa till elektricitet. Swedish Stirlings vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal produktion av klimatvänlig elektricitet.

  • Pilot-TC-Smelter.jpg

    Kommersiell utrullning i Sydafrika inleds

    Tecknar avtal med Glencore Operations South Africa Proprietary Limited avseende en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR BLOK (9,9MW) vid bolagets smältverk i Lydenburg, Sydafrika. Tecknar avsiktsförklaringar med Samacor Chrome, Richards Bay Alloys och Glencore om nya order på totalt upp till 241 PWR BLOK.

  • Första PWR BLOK till Sydafrika

    Bolagets första kommersiella PWR BLOK skeppas till Afarak Mogale i Sydafrika och driftsätts i maj. Bolaget byter namn från Ripasso Energy till Swedish Striling. Tecknar exklusivitetsavtal med Glencore om att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 PWR BLOK 400-F. Tecknar avsiktsförklaring med den sydafrikanska utvecklingsbanken IDC om att bilda ett gemensamt ägt finansierings-/leasingbolag – Southern Shield. Tecknar avtal med sydafrikanska Samancor Chrome’s dotterbolag TC Smelter om pilotinstallation.

  • Öppnar kontor i Sydafrika

    Bolaget öppnar kontor i Sydafrika. Startar produktion av första PWR BLOK i Sibbhult. Tecknar avsiktsförklaring med den sydafrikanska ferrokromproducenten Glencore om installation vid deras anläggningar i Sydafrika. Lämnar in patentansökan avseende ett system för central kontroll och reglering av arbetsgasen i varje stirlingmotor inom ett PWR BLOK.

  • Bolaget lanserar PWR BLOK

    Skickar in tre patentansökningar för bolagets hybridiseringslösning. Genomför tester med restgas från ferrokromindustrin. Horizon beställer tre solhybridhybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy (Swedish Stirling) för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien. Lanserar PWR BLOK 400-F, en containerbaserad lösning för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Sydafrikanska Afarak Mogale (Pty) Ltd beställer sju PWR BLOK.

  • Börsintroduktion

    Tecknar ramavtal med italienska Horizon. Avtalet rör ett hundratal motorer för kommersiellt bruk på Sicilien, samt en demonstrationsenhet vid universitet i Palermo. Efter en övertecknad nyemission listas Ripasso Energy (Swedish Stirling) på NGM Nordic SME med kortnamnet RISE MTF (STRLNG).

  • ripasso-pwrblok-video-1.jpg

    Inledande studier med restgaser

    De första stegen mot en produkt som kan använda restgaser som bränsle tas efter inledande analys.

  • Ripasso Energy flyttar

    Ripasso Energy (Swedish Stirling) flyttar sitt huvudkontor från Malmö till Göteborg.

  • Hybridiseringsprojektet inleds

    Inledande studier avseende en hybridiserad produkt genomförs och visar på goda resultat att kombinera solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

  • 003.jpg

    Slår världsrekord

    Vid referensanläggningen i Sydafrika uppmäts en nettoverkningsgrad på 32 procent. Ingen annan teknologi har tidigare uppvisat en sådan effektivitet i att omvandla sol till elektricitet av nätkvalitet.

  • Test i Turkiet

    Den andra generationens stirlingmotor med en uteffekt om 29 kW testas i Antalya, Turkiet.

  • P6_P14_DSC_00041.jpg

    Första egna motorerna

    Framgångsrikt test av Ripasso Energys (Swedish Stirling) första egentillverkade stirlingmotorer. Ingående av avtal om test av solenergianläggning i Antalya, Turkiet, samt om byggnation av referenanläggning i Upington, Sydafrika.

  • Sibbhultsfabriken-1.jpg

    Avtal med Sibbhultsverken

    Avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende produktion av stirlingmotorer.

  • press.jpg

    Bolaget grundas

    Bolaget bildas och avtal tecknas mellan Ripasso Energy AB (Swedish Stirling) och Kockums AB.