Historia

 • press

  Bolaget grundas

  Ripasso Energy grundas. I oktober samma år sluts licensavtalet med Kockums AB, vilket ger bolaget möjlighet att börja utveckla våra egna stirlingmotorer för kommersiellt bruk. Initialt är siktet inställt på solenergiapplikationer.

 • Sibbhultsfabriken

  Avtal med Sibbhultsverken

  Ripasso Energy sluter ett avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende produktion av stirlingmotorer.

 • Motorer

  Första egna motorerna

  Det första egentillverkade motorerna lämnar fabriken. De första solparabolen testas i Sibbhult och avtal om test i Antalya, Turkiet samt ett avtal rörande byggnationen av en referensanläggning i Upington, Sydafrika sluts.

 • Test i Turkiet

  Den andra generationens motorer med en uteffekt om 29 kW testas i Antalya, Turkiet.

 • 003

  Världens mest effektiva stirlingmotor

  Vid Ripasso Energys referensanläggning i Upington, Sydafrika, uppmäts en nettoverkningsgrad på 32 %. Ingen annan teknik har tidigare uppvisat sådan effektivitet i att omvandla sol till el av nätkvalitet, och med det sätter Ripasso Energy det inofficella världsrekordet. Under januari 2015 kommer en oberoende mätning göras av IT Power, i vilken dagens verkningsgrad om 33 % fastställs.

 • Hybridiseringsprojektet inleds

  Inledande studier avseende en hybridiserad produkt genomförs och visar på goda resultat i att kombinera solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

 • Poseidon Statue

  Ripasso Energy flyttar

  Efter sex år i Malmö flyttar huvudkontoret norrut och Ripasso Energy blir ett Göteborgsbolag.

 • ripasso-pwrblok-video

  Inledande studier med restgaser

  De första stegen mot en produkt som kan använda restgaser som bränsle tas då ämnet börjar undersökas närmare.

 • Första generationens hybridisering testas

 • Ramavtal med Horizon

  Ett ramavtal med det italienska företaget Horizon tecknas. Avtalet rör ett hundratal motorer för kommersiellt bruk på Sicilien, samt en demonstrationsenhet vid universitet i Palermo.

 • NGM

  Börsintroduktion

  Efter en övertecknad nyemission listas Ripasso Energy på NGM Nordic MTF med kortnamnet RISE MTF.

 • Patentansökan

  Tre patentansökningar för olika delar av hybridiseringen lämnas in till EPO (European Patent Office).

 • Andra generationens hybridisering testas

 • bild

  Första kommersiella ordern för solhybriden

  Horizon beställer de tre första hybridiserade stirlingmotorerna av Ripasso Energy.

 • Framgångrika tester med restgaser

 • Ripasso PWR BLOK 400-F

  PWR BLOK introduceras

  Ripasso Energy lanserar en unik lösningen för industriella rest- och fackelgaser. Den initiala responsen från den kinesiska och sydafrikanska ferrokromindustrin är mycket god.

 • Börse Stuttgart

  Listas i Tyskland

  Ripasso Energys aktie listas på Börse Stuttgart under kortnamnet R06.

 • 25299056 543637122793417 4480741662547290713 n

  Demonstrationsanläggning invigs

  Gunnar Larsson talar vid invigningen av en demonstrationsenhet av Ripasso Energys solhybrid som precis färdigställts vid universitet i Palermo.

 • Container 10

  Första kommersiella ordern för PWR BLOK klar

  Den 22 december undertecknades ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 7 stycken PWR BLOK 400-F. Ordervärdet uppgick till 3 766 000 EUR.

 • Öppnar säljkontor i Sydafrika

 • Avsiktsförklaring med Glencore Operations South Africa

  Skriver avsiktsförklaring med Glencore Operations South
  Africa – en Sydafrikas största ferrokromproducenter – om en installation av minst 44 och
  högst 136 PWR BLOK 400-F till ett värde på mellan 240 och 740 miljoner kr.
 • Patentansökan PWR BLOK.

  Skickar in patentansökan avseende lösningar för PWR BLOK.

 • PWR BLOK 400-F skeppas

  Företagets första PWR BLOK 400-F skeppas till Afarak Mogale vid årsskiftet 2018-2019

 • SwedishStirling container cropped

  Byter namn till Swedish Stirling

 • large transparent-1-Centerd-Lloyd

  Certifieras av Lloyds Register