Karriär

​Swedish Stirling AB (tidigare Ripasso Energy AB) är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värme till elektricitet, samt att utnyttja tekniken för kommersiellt bruk. Företagets vision är att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el från restgaser. Grundtekniken bygger på Kockums världsunika stirlingmotorteknik som används i ubåtar, och som Swedish Stirling har en evig licens för civilt bruk.

Sedan starten har företaget anpassat och utvecklat teknologin samt uppdaterat
motorn för volymproduktion. Bolaget är sedan 2016 listat i Sverige (NGM Nordic MTF). I september 2017 lanserade Swedish Stirling PWR BLOK 400-F – en unik containerbaserad lösning där företagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser från ferrokromindustrin. Lösningen är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag enligt en certifiering från Lloyd’s Register. Tekniken ger även större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag idag.

Mot bakgrund av företagets framgångar behöver vi förstärka företaget inom en rad områden:

DatumPlatsTitel
2019-07-01GöteborgMekanisk konstruktion
2019-07-01Sibbhult/GöteborgInköp

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling