ripasso_logo_watermark.svg
Bild-4.jpg

Med ambitionen att skriva svensk industrihistoria

Swedish Stirling har sedan grundandet drivits av ambitionen att utveckla stirlingteknologins enastående förmåga att med tillförlitlighet omvandla värmeenergi till elektricitet med hög kapacitet och verkningsgrad. Målet är att utnyttja dess unika egenskaper i kommersiella tillämpningar för produktion av klimatvänlig energi till konkurrenskraftiga priser.

PWR-BLOK-gen3_mono.png

Vision

Vår vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet.

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja tekniska lösningar baserat på stirlingteknologin, och som ger kunderna klimatvänligt producerad elektricitet till konkurrenskraftiga priser

Mål

Våra mål för de kommande åren är att öka antalet tecknade ordrar, öka bruttomarginalen, samt att uppnå positivt kassaflöde.

Bild-5.jpg

Värdegrund

Swedish Stirling jobbar utifrån en värdegrund och ett antal vägledande principer som genomsyrar alla delar av bolagets verksamhet. Dessa är Focus, Perseverance och Fairness. Tillsammans med de tio principerna i FN:s Global Compact utgör dessa bolagets uppförandekod som säkerställer att bolaget minst uppfyller de grundläggande ansvaret inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Uppförandekoden gäller inom hela bolaget och i alla aktiviteter som bolaget är involverat i.

Focus

Vi är alltid fokuserade. Fokus säkerställer att vi alltid jobbar mot målet och att vi vågar välja bort.

Perseverance

Vi ger aldrig upp. Lösningen på ett problem – oavsett vad det handlar om – finns alltid för den som är uthållig i att hitta den.

Fairness

Vi är alltid schyssta. Vi ingår bara i avtal med motparter som faktiskt gynnas av det. Allt vi gör präglas av hederlighet och affärsmässighet. Vi accepterar aldrig någon typ av uppgörelser som bygger på annat än marknadsmässiga villkor.