large_transparent-1.png

PWR BLOK

large_transparent-1.png
ripasso_logo_watermark.svg

Snabb återbetalning med oförändrad klimatpåverkan

Unik lösning

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin. Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd är minst 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent.

Container_13.jpeg

Omvandlar restgas till klimatsmart el

I många verksamheter, inte minst inom metallindustrin, förekommer biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligtvis av ojämn kvalité och svårt att hantera för motorer med intern förbränning. Stirlingmotorn är däremot, tack vare sin externa förbränning, i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns eller kvalitén på den aktuella gasen.

Container_12.jpeg

Rekordlågt elpris – 17 öre per kWh

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att bränna gasen och samtidigt producera el av densamma till priset 17 öre per kWh, vilket är rekordlågt inom cleantechområdet. Då detta också minskar företagets behov av köpt el från nätet med upp till 15 procent, minskas även företagens koldioxidutsläpp.

ripasso-pwrblok-video-1.jpg

Reducerar CO2-utsläppen

I Sydafrika produceras idag ca 87 procent av all el med fossila bränslen, enligt siffror från Eskom. Swedish Stirlings teknologi möjliggör en reduktion av koldioxidutsläpp i Sydafrika med ca 3 500 ton per år och PWR BLOK.

Tillverkning, slutmontering och leveransprovning av PWR BLOK 400-F görs av AQ Enclosure System AB på deras anläggning i Vaggeryd. Den 22 december 2017 kom den första kommersiella ordern av PWR BLOK 400-F från Afarak Mogale Pty, en sydafrikansk ferrokromproducent.