ripasso_logo_watermark.svg
Swedish-stirling-fackling-blue.png

100 procent klimatpositiv elektricitet av industriella restgaser

Introduktion

Som så mycket annat i vår vardag så tar vi många gånger saker för givna. Något så självklart som till exempel rostfritt stål förutsätter vi bara ska finnas där. Vad vi inte riktigt inser alla gånger är att metall kräver enorma mängder energi för att kunna produceras och har därmed en stor påverkan på vår miljö. För rostfritt stål krävs ferrokrom som framställs genom att malm blandas med kol och enorma mängder energi i en masugn. Nästan hälften av all energi försvinner sedan i processen i form av restgas som bara eldas upp för kråkorna. Metallindustrier över hela världen har, precis som många andra industrier, i decennier sökt metoder för att återvinna och omvandla energin i sina restgaser till det som också är deras största kostnad – elektricitet.

 

Swedish Stirlings teknik löser en av den tunga industrins tuffaste uppgifter

 
PWR-BLOK-gen3_6.jpg

PWR BLOK 400-F

2017 lanserade Swedish Stirling en unik lösning på problemet. Genom att vidareutveckla stirlingteknologin som använts i svenska ubåtar har företaget lyckats företaget utveckla en återvinningsmetod som omvandlar restgaser till elektricitet till en kostnad som är lägre än alla andra energislag och som kraftigt sänker koldioxidutsläppen. Lösningen heter PWR BLOK 400-F och kommer både sänka industrins produktionskostnader och minska dess klimatavtryck.