ripasso_logo_watermark.svg
BW9.jpg

100 procent klimatpositiv elektricitet av industriella restgaser och restvärme

En teknik med anor…

Stirlingmotorn, som är en s.k. gastrycksmotor, uppfanns i början av 1800-talet av den skotske prästen och uppfinnare Robert Stirling. I ett historiskt perspektiv har de praktiska användningsområden varit begränsade jämfört med till exempel förbränningsmotorn och därmed har tekniken aldrig riktigt fått ett större kommersiellt genombrott. Förbättringar av själva teknologin och en samhällsutveckling där vi försöker minska användningen av fossila bränslen kommer få fler att upptäcka stirlingteknologin och dess unika fördelar.

PWRBLOK-tech_closeup-1.jpg

…och unika egenskaper

Stirlingmotorn har ett antal egenskaper som gör den särskilt lämplig för att utveckla klimatpositiva och kostnadseffektiva lösningar för elproduktion. Bland annat så kan stirlingmotorn i princip drivas med vilken värmekälla som helst. Förbränningen som driver motorn sker externt – det vill säga utanför själva motorn. Den är tyst och nära nog vibrationsfri och framförallt så har stirlingmotorn en mycket hög verkningsgrad, dvs. förmåga att omvandla värmeenergi till rörelseenergi.

Bild-2.jpg

Motorns enkla funktionsprinciper

I sin enklaste version är stirlingmotorn ett slutet system med en expansionscylinder och en kompressionscylinder, fylld med en arbetsgas. Cylindrarnas kolvar är förbundna med en vevstake. När arbetsgasen i expansionscylindern upphettas ökas trycket, kolven trycks ner och uträttar därmed arbete. En del av kraften används till att trycka den heta arbetsgasen från expansionscylindern till kompressionscylindern. Väl ankommen till kompressionscylindern återvänder kolven på grund av vevstakens tröghet och att arbetsgasen komprimeras vid låg temperatur. Gasen pressas sedan tillbaka till expansionscylindern. På det hela taget uträttar den heta gasens expansion i expansionscylindern mer arbete än vad som behövs för kompressionen av den kalla gasen i kompressionscylindern. Detta arbete kan användas till att driva en elektrisk växelströmsgenerator, direkt förbunden till motorns vevstake.