Styrelse

Sven Sahle

Ordförande

Invald som ledamot 2015. Ordförande sedan 2016. Aktieinnehavet i Ripasso Energy uppgår till 28 327 025 aktier genom bolag.

 

 

 

 

Andreas Ahlström

Ledamot

Invald som ledamot 2013. Vd för AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, den näst största ägaren av Ripasso Energy med sitt innehav om 13 407 500 aktier.

 

 

 

 

Johan Ekesiöö

Ledamot

Invald som ledamot 2016. Aktieinnehavet i Ripasso Energy uppgår till 200 000 aktier, samt 260 000 konvertibler genom bolag.

 

 

 

 

Ulf Gundemark

Ledamot

Invald som ledamot 2010. Aktieinnehavet i Ripasso Energy uppgår till 390 000 aktier, samt 507 000 konvertibler genom bolag.

 

 

 

 

Benedict Morgan

Ledamot

Invaldes som ledamot i november 2017. Aktieinnehavet i Ripasso Energy uppgår till 100 000 aktier, samt 250 000 konvertibler

 

 

 

 

Gunilla Spongh

Ledamot

Invaldes som ledamot i september 2018 och innehar 100 000 konvertibler genom bolag

Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Ripasso

4
April

DNB SME Conference

Finansiell kalender

26
Mar

Årsrapport

26
Apr

Årsstämma

7
Maj

Kvartalsrapport

Finansiell kalender