Vd har ordet

Den 3 januari 2019 – precis när fjärde kvartalet avslutats – så skeppade vi den första PWR BLOK 400-F från Göteborg. Destination: Afarak Mogales produktionsanläggning för ferrokrom i Sydafrika. Därmed har vi inlett leveransen av Ripasso Energys första kommersiella order av PWR BLOK 400-F och ett nytt kapitel i företagets utveckling tar sin början. Installation och driftsättning sker under första kvartalet 2019, och under andra kvartalet 2019 har vi för avsikt att kommersiellt bevisa PWR BLOK 400-F. Då det sker kommer vi ha bevisat produktens förmåga att omvandla industriella avfallsgaser (restgaser) till klimatsmart elektricitet. Det öppnar dörrar för kundfinansiering och större beställningar.

Bakom oss har vi ett händelserikt kvartal som inleddes med att vi den 1 oktober 2018 tecknade en avsiktsförklaring med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd. Vår och Glencores intention är att ingå bindande avtal senast den 31 mars 2019 rörande leverans av en installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK 400-F till ett värde på mellan 240 och 740 MSEK (22–68 MEUR). Det kommer också bli det största ”waste-to-energy (WtE)”-projektet i sitt slag som genomförts Afrika och minska koldioxidutsläppen med mellan 154 000 och 476 000 ton/år.

Under kvartalet har vi även intensifierat serieproduktionen av stirlingmotorer och montering av PWR BLOK 400-F i Sibbhult för leveransen till Afarak Mogale under 2019. Arbetet har gått bra, men vi kunde tidigt konstatera att tillverkningen av containerdelen av PWR BLOK blev dyrare än vi prognostiserats. Orsaken till detta var delvis den nya funktionalitet som behövdes bygga in på grund av sydafrikanska säkerhetsrutiner och -funktioner, men framförallt den snabba produktionstakten för att leverera enligt plan. Då vi valde att själva finansiera affären med Afarak Mogale och få betalt över 3,5 år, så har likviditeten gått ner snabbare än vi planerat. Positivt är dock att själva stirlingmotorerna har blivit 10 procent billigare att tillverka än prognos, och när vi nu har haft tid att gå igenom hur framtida generationer PWR BLOK 400-F kommer att tillverkas bekräftas att en bruttomarginal på 30 – 40 procent kan förväntas.

För att säkerställa företagets framtida rörelsekapitalbehov beslutade styrelsen i slutet av kvartalet om att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att genomföra en emission av konvertibler om knappt 80 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget antogs vid den extra bolagsstämman den 16 januari 2019.

Avslutningsvis vill jag framhålla att vi under fjärde kvartalet internt även gjort en ny så
kallad LCOE-analys (Levelized Cost Of Energy) av PWR BLOK 400-F. Den bekräftar att kostnaden för att producera el med PWR BLOK är ca 20 EUR/MWh, vilket är en avsevärt mycket lägre produktionskostnad än andra energislag kan uppvisa enligt de erkända globala studier som har publicerats. Under 2019 kommer vi få skarpa driftdata från installationen hos Afarak Mogale som kan styrka detta.

Vi har även beslutat att under 2019 låta oberoende internationella verifieringsinstitut granska, utvärdera och certifiera miljöeffekterna av vår teknologi.

Vår ambition ligger fast – under året kommer vi – både kommersiellt och tekniskt bevisa PWR BLOK-400F.

Med vänliga hälsningar,
Gunnar Larsson,
Vd och grundare

Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Ripasso

4
April

DNB SME Conference

Finansiell kalender

26
Mar

Årsrapport

26
Apr

Årsstämma

7
Maj

Kvartalsrapport

Finansiell kalender