Om Ripasso Energy

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Bolagets ambition är att utveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet, samt att utnyttja denna för kommersiellt bruk. Bolagets vision är att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el. Ripasso Energy har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor, och har sedan grundandet vidareutvecklat tekniken.

De första åren fokuserade företaget på att utveckla stirlingmotorn för användning vid utvinning av solenergi. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken, och i maj samma år slog företagets stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet. Effektiviteten hos Ripasso Energys stirlingmotor, 32 procent, är närapå dubbelt så hög som konkurrerande teknologier.

Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn. Detta möjliggör leverans av elektricitet när kunden faktiskt behöver den och inte endast när solen lyser. Ripasso Energy är ensamma i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och lämnade våren 2017 in patentansökan för tekniken.

I september 2017 lanserade Ripasso Energy en unik containerbaserad lösning – PWR BLOK 400-F – där företagets stirlingmotor används för att utvinna energi ur rest- och fackelgaser från industrin. Produkten har samma klimateffekt som 100-procentigt förnyelsebar produktion, men till rekordlåga 17 öre/kWh, och ger betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen.

Ripasso Energy AB är noterat i Sverige på NGM Nordic MTF, och handlas också i Tyskland på Börse Stuttgart.

Prenumerera på nyheter från Ripasso